Back to IDC Business Home Hong Kong Shatin Data Center
ZH/EN

San Jose Data Center in the USA

Shanghai Zhuanqiao Data Center

Beijing Laiguangying Data Center

Shenzhen Guanlan Data Center

Shanxi Taiyuan Data Center

Zhejiang Huzhou Data Center

More regions will be forthcoming